Một hiện tượng không trưởng thành bời rào cảng từ nhiều yếu tố... Ai làm nên sự trì trệ của cuộc sống của bạn, thật tế đó chính là bạn... hãy một chút dành cho tương lai, nghĩ nhiều một chút, học nhiều một chút, đọc nhiều một chút, nghe nhiều một chút... tất cả một chút ấy sẽ là của bạn... nó sẽ có giá trị vĩnh viên... hãy nhớ là nó rất tuyệt vời mà bạn không mua đâu được và lấy nó ra khỏi bản thân... nó là cái quyết định cho hành trình tương lai...

Hiện tượng lớn không nổi, gì sao và phải làm sao?

Một hiện tượng không trưởng thành bời rào cảng từ nhiều yếu tố… Ai làm nên sự trì trệ của cuộc sống của bạn, thật tế đó chính là bạn… hãy một chút dành cho tương lai, nghĩ nhiều một chút, học nhiều một chút, đọc nhiều một chút, nghe nhiều một chút…

Tất cả một chút ấy sẽ là của bạn… nó sẽ có giá trị vĩnh viên… hãy nhớ là nó rất tuyệt vời mà bạn không mua đâu được và lấy nó ra khỏi bản thân… nó là cái quyết định cho hành trình tương lai…

Chat với mình qua facebook https://www.facebook.com/trantrungnghiamkt

Được đăng bởi

admin

Chia sẻ những mẫu chuyện vui, nội dung hài hước vui vẻ, lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống, xây dựng cộng đồng lành mạnh mang lại nhiều giá trị cho người xem...

Trả lời