Thằng nào cao  😐 thằng nào to  😐 làm đại ca uh  ❗ không đâu nhé  ❗ nhầm rồi mấy xím ơi ❗ nhìn nè đại ca chính cống nè 😎 thay màn hình da bằng màn hình xăm đóa :roll:

Lượt xem : 34,285
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *