Trấn thành nhận ra mình thất học

Ngày đăng : 25-02-2016

Trấn thành tự nhận mình thất học làm dân cư mạng há hóc mồm về phát ngôn của anh. Những câu nói khó đỡ của anh làm chủ đề bàng tán của các báo và dân cư mạng ….  😛  😛  😛

Lượt xem : 41,429
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *