Trả quà cho em để anh đi theo trai

Ngày đăng : 22-01-2016

Tôi sẽ không làm người yêu cô nữa  😈  vì tôi đã giống cô ! thôi cô đừng theo tôi nữa ! đây đồ đây tôi trả hết lại ! tình yêu mới của tôi kia  😯 oh anh chàng men chuẩn của em  ! bye  😎

Lượt xem : 31,702
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *