Có những thằng khu mà tỏ ra nguy hiểm nhất trên thế giơi còn sót lại ở trái đất này mà chưa chịu bay về hành tinh của chúng để định cư mà cứ lẫn quẫn trong trái đất để phá người chi không biết nữa.

 

 

Lượt xem : 90,834
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *