Tóc bạc

Ngày đăng : 29-03-2016

Người con thắc mắc vì sao tóc của bà ngoại và mẹ  có nhiều tóc trắng bạc .

Con : Mẹ ơi, sao đầu mẹ có tóc bạc nhiều vậy ?

vai hai 4
Mẹ : Thì mỗi lần con hư là tóc mẹ lại bạc đi một sợi đấy con ạ!
Con : ồ, vậy thì bây giờ con đã hiểu tại sao tóc của bà ngọai lại bạc hết cả đầu như vậy !   😆
Mẹ : ???  😳

Lượt xem : 29,192
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *