“Thượng đế cũng phải cười ” trong bộ phim nhiều tập nghe tiêu đề đã thấy cười rồi  😛 nhưng trong tình huống có rất nhiều chi tiết xem phải ôm bụng cười. 😐  😐

Lượt xem : 34,540
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *