Các anh chàng bộ binh vui tính tập cho khỉ bắn được súng để làm trò vui 😎  nhưng ai dè :roll: chạy chốn chốn không mất mạng oan  😥 ôi thôi một lần hú vía cho cái ngu   😕

Lượt xem : 32,774
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *