Những công trình này sẽ khiến người ta thắc mắc liệu kiến trúc sư xây dựng nên nó có bỏ tiết học nào trên giảng đường hay không?

nge thuat loi (20)

Không hiểu người thiết kế ô cửa này đang ủ mưu gì đây.

 

nghe thuat loi (1)

Ngăn kéo chỉ để trang trí cho đẹp? nghe thuat loi (2)

nghe thuat loi (3) nghe thuat loi (4) nghe thuat loi (5) nghe thuat loi (6) nghe thuat loi (7) nghe thuat loi (8)

Mở cái này thì phải đóng cái kia trước đã nhé.

 

nghe thuat loi (9)

 

nghe thuat loi (10)

nghe thuat loi (11)

nghe thuat loi (12)

nghe thuat loi (14)

nghe thuat loi (15)

nghe thuat loi (16)

nghe thuat loi (17)

nghe thuat loi (18)

 

nghe thuat loi (19)

 

Lượt xem : 46,565
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *