Sức mạnh đáng sợ của superman

Ngày đăng : 03-05-2016

Anh ấy chỉ bằng một cú chặt tay có thể xẻ đôi trái đất, một mẩu móng chân bắn ra của anh ấy có thể làm thủng mái nhà.

suc-manh-cua-superman-2-1747-1461927969 suc-manh-cua-superman-3-5524-1461927969 suc-manh-cua-superman-4-3778-1461927969 suc-manh-cua-superman-5-3719-1461927969 suc-manh-cua-superman-6-2108-1461927969 suc-manh-cua-superman-10-1507-1461927969 suc-manh-cua-superman-11-5224-1461927969 suc-manh-cua-superman-12-1488-1461927969 suc-manh-cua-superman-13-9288-1461927969 suc-manh-cua-superman-14-8944-1461927969

Lượt xem : 46,662
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *