Bảo vệ nguồn thức ăn thiên nhiên người nước ngoài luôn chú trong vì thế sông nước cá tôm rất trù phú, đi thuyền cá nhảy lên đù giỡn 😕 còn Việt Nam thấy động cá bơi bạt mạng vì con nhỏ cũng chẳng tha  😐

Lượt xem : 28,630
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *