Sét đánh

Ngày đăng : 25-04-2016

Một ông nhà giàu dẫn theo tên hầu đi đánh gôn.  Ông nhà giàu đánh trái đầu tiên nhưng không trúng, ông bèn la to :

– Trời ơi, hụt rồi !!!

Tên hầu liền nói: Ông chủ ơi đừng kêu trời như vậy, sẽ bị trời đánh đấy !

set danh

Đến phát thứ hai hụt, ông lại la lên: Trời ơi, hụt!!!

Tên hầu bèn can: Ông chủ đừng la nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy ạ!

Phát thứ ba hụt, ông la lên: Trời ơi, hụt!!!

Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy tên hầu bị sét đánh đen thui.

Lượt xem : 80,388
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *