Saclo dạo chơi trong vườn thú trêu chọc ngựa bị ngựa đuổi chạy té ra  😛  đường cùng chạy đại vào chuồng khóa cửa là xong, nhưng nào ngờ trong chuồng chú cọp đang ngon giấc  :mrgreen: , thấy đông  😳  thôi rồi phen này chết chắc huhu 😥

Lượt xem : 22,239
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *