Ô cái mông

Ngày đăng : 09-03-2016

Trong giờ học môn Toán,  cô giáo dạy học môn Hình học và vẽ hai nửa hình tròn lên bảng để dạy về đường kính và bán kính.Có một học sinh thấy thắc mắc bỗng kêu to: “Ô cái mông”

vai hai

Cô giáo rất giận , đỏ mặt và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội phát ngôn bừa bãi trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: “Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?”

Lượt xem : 30,867
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *