Những người thích thể hiện

Ngày đăng : 25-03-2016

Những người thích thể hiện có hay gặp sự cố không đây.

5xEo55L5SHmO47RBWqwy_Bored as hell

Thiên bồng nguyên soái thời hiện đại

giphy (1)

Phong cách đá cầu bá đạo

giphy (3)

Anh ấy thật phong cách

b471b8621418d29f886bce178eee7caf

Chắc thốn lắm đây

Lượt xem : 35,261
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *