Bộ ảnh không hề dùng photoshop nhưng lại nhìn giống như thật khiến người xem cũng phải ‘choáng’.

photoshop (1) photoshop (10) photoshop (11)photoshop (12) photoshop (13) photoshop (14) photoshop (15) photoshop (16) photoshop (17) photoshop (18) photoshop (19) photoshop (20) photoshop (21) photoshop (22) photoshop (23)

Lượt xem : 79,002
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *