Mảnh trên hay mảnh dưới

Ngày đăng : 19-03-2016

Tại một cuộc thi hoa hậu nổi tiếng với nhiều thí sinh nữ rất xinh đẹp, duyên dáng, ban tổ chức thông báo:

“Các cô chỉ được mặc đồ tắm 1 mảnh, không được mặc đồ tắm 2 mảnh”. 😛

vai hai 2

Vì quá sốc với thông báo này , có một thí sinh bèn gửi email lại hỏi rằng :

“Vậy thì ban tổ chức muốn tôi mặc mảnh trên hay mảnh dưới?”. 😉

Lượt xem : 19,441
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *