Danh mục: Manager

Cầu mới bắt qua sông Tiền cũng là lúc tôi nhận ra mình phải khác đi nếu như muốn !!!
2 38

Cầu mới bắt qua sông Tiền cũng là lúc tôi nhận ra mình phải khác đi nếu như muốn !!!

 admin  5 Tháng Mười Một, 2023  0 Comments on Cầu mới bắt qua sông Tiền cũng là lúc tôi nhận ra mình phải khác đi nếu như muốn !!!

Những ngày cầu Mỹ Thuận khánh thành là lúc trong tôi nhiều niền vui cũng như sự hoài bảo khó…

Làm nghề có nên tự cao không? chọn có hay chọn không?
3 34

Làm nghề có nên tự cao không? chọn có hay chọn không?

 admin  5 Tháng Mười Một, 2023  0 Comments on Làm nghề có nên tự cao không? chọn có hay chọn không?

Ai cũng có một nghề cho bản thân, để nuôi bản thân và gia đình của mình… chắn ai cũng…

Gia đình luôn là điểm tựa mỗi khi minh buồn và sự nghiệp có về đâu
0 38

Gia đình luôn là điểm tựa mỗi khi minh buồn và sự nghiệp có về đâu

 admin  5 Tháng Mười Một, 2023  0 Comments on Gia đình luôn là điểm tựa mỗi khi minh buồn và sự nghiệp có về đâu

Thì đó, xây dựng gia đình lúc 25 tuổi thật sự mọi chuyện không phải như mình nghĩ, trải qua…

Những năm tháng mò mẵm tìm đường đi cho tương lai
5 36

Những năm tháng mò mẵm tìm đường đi cho tương lai

 admin  5 Tháng Mười Một, 2023  0 Comments on Những năm tháng mò mẵm tìm đường đi cho tương lai

Vào những năm cuối thời phô thông trung học, ai cũng tìm đường hướng cho tương lai… tôi cũng vậy….