Người ta mắc bệnh” thằng bố” thì nói nhiều 😕 còn anh này mắc bệnh ” thằng mẹ ” lại nhìn đâu cũng toàn thấy gái da trắng chân dài 😐  😐 Chu choa sướng thiệt  😛

Lượt xem : 37,073
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *