Cái bên dưới lại đội lên trên đầu ! đúng là thời thế đổi ngược” quần chịp mặc lòi ra thì cười , bây giờ đưa lên trên đâu đội thì sao hỉ ” cười hoài chắc cũng mỏi miệng 😀

Lượt xem : 43,786
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *