Thật tội cho mấy anh thổ dân quá !! Bao nhiêu công sức bỏ mồi đi săn thú , mải núp khuất chờ thú đến ăn mồi đề sụp bẫy  😳 Nhưng oái thay , con cọp ranh ma nó chơi tay trên rình lụm trước  😡

Lượt xem : 37,797
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *