Ở Niền Nam nước Mỹ xuất hiện một ca sinh nổ của cặp song sinh ! kì lạ cặp này không hư những cặp khác  :)  mọi phần trên đều giống như bao trẻ khác  :) nhưng phần dưới kì lạ dính vào nhau  ❓

Lượt xem : 37,055
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *