Không chịu qua đường

Ngày đăng : 10-05-2016

Một cô giáo tuyên truyền và phát động cho học sinh tham gia và thực hiện người tốt việc tốt và cả lớp đồng thanh.
– Thưa cô vâng ạ!
– Ngày hôm sau: Em nào có việc tốt kể cho cô nghe.
– Dạ thưa cô
– Một em đứng lên: Hôm nay em dẫn một bà già qua đường ạ!

vai hai
– Tốt, tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé!
– Ngày hôm sau: Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt?
– Dạ thưa cô, hôm nay chúng em học tập bạn hôm qua và đều đã làm việc tốt ạ! – cả lớp đứng lên đồng thanh nói.
– Vậy là rất tốt. Các em đã làm những việc gì nào?
– Chúng em cùng dẫn một bà già qua đường ạ.
– Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả?
– Dạ thưa cô, vì bà ấy… không thích qua đường ạ.

Lượt xem : 72,072
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *