Mấy con khi này không phải dạng vừa đâu, quỷ gì mà nó khôn thế cơ chứ, mấy cha huấn luyện quá chuẩn  😛

Lượt xem : 40,977
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *