Bài học tăng coll áp dụng cho học viên nữ leo đèo, thầy giáo ngồi phía sau, ra sức chỉ dậy, nhưng cánh của xe lúc nào cũng phải mở đề phòng  ➡  ➡  ➡  còn nhảy  😯 kéo lại… :mrgreen:

 

hoc vien lay xe buy (1) hoc vien lay xe buy (2) hoc vien lay xe buy (3)

Lượt xem : 39,764
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *