Tính toán , tiết kiệm và yêu sách hàng đầu của người Việt  :)  đức tính đó nó phụ hợp hoàn cảnh thì   😮 ok không cần phải nói đến  😕  còn những chuyện không nên để tính thì ôi thôi  buồn cười thấy bà thím 😀

Lượt xem : 42,497
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *