Họ hiên ngang ăn mặc hớ hênh trên phố, thậm chí có hành đồng hết sức thô và gây chướng mắt người qua đường.

vaihai29

vaihia31

xauho1-302872-1372925133_500x0

xauho2-528759-1372925134_500x0

xauho3-711120-1372925134_500x0

xauho4-880903-1372925133_500x0

xauho6-367910-1372925133_500x0

xauho7-919415-1372925134_500x0

xauho8-749513-1372925134_500x0

xauho9-374615-1372925133_500x0

xauho11-556364-1372925133_500x0

xauho12-774212-1372925134_500x0

xauho13-845638-1372925134_500x0

 

Lượt xem : 43,558
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *