Hậu máu nhuộm bến Thượng Hải

Ngày đăng : 19-03-2016

Đây là một video do Vân Sơn, Bảo Liêm, Lê Huỳnh đóng lấy bối cảnh bến thượng hải những năm 1890. Nhập vai vào những tên cờ bạc có tiếng thời bấy giờ sẽ mang lại tiếng cười cũng như tình cảm anh em thấm thiết giữa họ ..

Lượt xem : 65,592
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *