Hai thằng vãi làm trò cười

Ngày đăng : 18-01-2016

Hai thằng vãi khùng khùng giống nhau ,  đòi ra giang hồ, cuối cùng thằng nào sợ thằng nào !! 😕 đúng là yếu hay thích ra gió  ❗

Lượt xem : 51,586
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *