Đúng chỗ

Ngày đăng : 18-03-2016

Trong giờ giảng dạy , thầy giáo muốn thử xem trí thông minh của các học trò của mình nên bèn nghĩ ra một vế đối cho các học trò của mình :

”Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”.

vai hai 2

Một học sinh đối: ” Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”. thầy đỏ mặt tía tai. Một học trò khác :” Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương …đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương”. Anh học trò khác thêm vào chút xíu :” Anh cà phê phê chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà.

Lượt xem : 21,773
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *