Đưa táo về trời

Ngày đăng : 02-02-2016

Bài thơ mà táo quân về trời báo cáo với ngọc hoàng bị lộ nên anh em mới được xem đây,….

456ad54b4e18a2.img

 

120116dstaoquan01-4507-1454123063

hai-1453939558823-tile-7523-1454123064

che-leo-rao1-6e7d6-2458-142959-9137-6023-1454123064

maxresdefault-6662-1451616468-7464-1454123064

161558-3-6510-1454123065

Lượt xem : 48,241
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *