Đi đón xe buýt

Ngày đăng : 25-03-2016

Đi đón xe buýt mà thật bất ngờ, khi lên xe lại kéo theo hơn vài chục người xuống xe luôn. Nhét người trên xe buýt hơn nhé cá mồi vào hộp vậy. Đây là tình trạng phổ biến xe buýt của Việt Nam.

giphy (2)

Lượt xem : 32,413
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *