Cột ở đâu ?

Ngày đăng : 27-02-2016

Thằng Bình nói chuyện với bạn Yến say sưa thì bỗng đến khúc con rắn cắn thì Bình nói rằng :  😉
– Ông của mình truyền cho mình một kinh nghiệm rất quý báu là mỗi khi bị rắn cắn thì lấy dây cột chặt kế bên vết thương để ngăn chặn không cho nọc độc chạy vào người, trong khi chờ đưa đến bệnh viện.

vai hai
Yến suy nghĩ thấy có lý , nhưng cô nàng mới hỏi lại rằng : – Nhưng nếu như rắn cắn trúng mặt thì mình cột ở đâu ?  😯
Bình bèn trả lời : –  Thì lấy dây cột cổ cho thật chặt, không để nọc độc xuống phần dưới cơ thể!  😆

Lượt xem : 26,493
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *