Có anh nào thích ăn thịt heo không?

Ngày đăng : 08-01-2016

Có ai mua thịt heo!!! có ai mua thịt heo. Xin dừng chân ở quán em, em đây chỉ bán thịt heo, chứ em đây không bán…..

vai hai

vai hai3 vai hai1 vai hai0 vai hai 4

Lượt xem : 44,566
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *