Có nhiều màn ảo thuật trên sân khấu , ngoài đường phố … những trò đó chỉ gây ra cho khán giả tiếng vỗ tay hay tiếng cười giòn khoái  ❗ . Màn ảo thuật của anh chàng thanh niên này thật dân dã , thực hiện ngay trên mặt hồ Tây Hà Nội, nhưng thật li kì và hấp dẫn  😎 Có khi nào nín hết hơi rồi chìm thẳng xuống nước không  ❓  mắc cười lắm hỉ 😆

Lượt xem : 34,671
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *