Đi cưa chó cái không phải chuyện dễ mà anh chàng chó nào cũng thành, phải qua rất nhiều cửa ải :-) ban đầu là tình địch kế sau đó bạn gái kia có ưng ý chịu mình không 😉 gian đoạn cuối cùng thành rồi nhưng còn phải quan sát sự tác động của môi trường nữa khổ thiệt 😳  😡

Lượt xem : 28,925
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *