Gặp mấy thánh này chắc sợ ma chết đi mất thôi hà. Troll nhau cũng phải có đầu óc sáng tạo mới được chứ đâu giởn nha.

Lượt xem : 53,494
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *