Chờ cô thư ký tới

Ngày đăng : 10-05-2016

Cô giáo ra đề thi tự luận cho học sinh với đề bài :Em nghĩ gì khi làm giám đốc ?
– Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản.

hon nhan
– Cô giáo hỏi: Tại sao em không làm bài ?
– Cậu học trò đó thưa: Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới.

Lượt xem : 81,543
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *