Một cha tàu khụa lạnh quá đây mà chịu ứ nổi quất ngay con thau chơi luôn, thế này không chính hai hòn của chả mới lạ  😛

Lượt xem : 24,346
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *