” Không có cô gái nào  xấu, chỉ có những những cô không biết làm đẹp” 😕  Trời đã ban cho rồi không biết nâng cấp mà còn hủy hoại , vì thế ôi thôi mấy dai ghét lắm và đối xử rất tệ  😉

Lượt xem : 38,248
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *