Người thổ dân họ tuy không trình độ cao nhưng có những sáng kiến rất bá đạo, giống như trò chơi con nít :roll:  nhưng chu choa cũng hên lắm  😛

Lượt xem : 33,667
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *