Các bạn nhớ con người tiến hóa, tiến hóa từ khỉ nhé 😕  tập tính của người sao thì khỉ cũng tương đươc vậy đó 😆 nên ngoài đời các bạn cảnh giác sao thì vào vườn thú cũng nên cảnh giác như vậy nhe hihi  😛

Lượt xem : 31,345
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *