Bóp ở dưới

Ngày đăng : 12-03-2016

Mới sáng ra người vợ tỏ ý không hài lòng với chồng liền gắt gảo với chồng :

– Bực cả mình, ngày nào Anh cũng chỉ bóp ở trên à.  😕
Người chồng liền nói : Em nhìn lại đi, ngày nào mà anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì?

vai hai
Người vợ:  Anh không thấy là ở trên nó dẹp lép còn ở dưới nó phồng to thế này?
Chồng: Em nói nhiều quá…

Bà già vợ: Hai vợ chồng bây thật là nhiều chuyện … đánh răng không mà cũng rộn ràng.

Lượt xem : 38,548
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *