Bỏ pháo vào bên của quý đốt

Ngày đăng : 13-01-2016

“Hết khôn lại dồn vào dại , nhưng nói lại chẳng biết dại hay khôn ” Nhìn vào sao thấy nguy hiểm nhỉ !! lỡ mà nó sui thì tìm của quý đó đâu ra  😯 , anh chàng này liều nhỉ  😯

Lượt xem : 21,182
Tác giả: vaihai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *